Muğla Mutlu Son-Masöz Esra

Muğla Mutlu Son-Masöz Esra

Muğla Mutlu Son-Masöz Esra Bu mektupta İmparator, Hıristiyan Avrupa devletlerinden, kutsal Topraklar’ı Müslümanların sapkın idaresinden kurtarmalarını istiyordu. Daha sonrasında sahte olduğu anlaşılan bu çağrı, Müslümanların “her yaş ve sınıftan erkekle” livata yapmış olduklarını ve hatta bir piskoposa tecavüz edip öldürdüklerini vurguluyordu. Bu biçim mesnetsiz ithamlar, İslamın Batı’da sapkın cinsel pratiklerle özdeşleştirildiği ortaçağ süresince devam etti. Hatta Müslümanlarla savaşan Hıristiyanlar bile, tapınak Şöval-yeleri’nin acı şekilde keşfettikleri üzere “kadınsı” tavırlar takınmakla suçlanıyorlardı. Bu tarikat, Haçlıların işgal ettikleri mukaddes Topraklar’ı savunmak için 1120’de Kudüs’te kurulmuştu.

Kısa süre içinde mabetçılar harplarda ele geçirdikleri ganimetler ve faizle kazanmıştırkları para sayesinde varlıklı oldular. Doğu Akdeniz bölgesinde kaleler satın aldılar ve Paris’te mabet adında bir faaliyet üssü kurup yarı özerk bir yapı kazanmıştırlar. Para kaçınılmaz olarak çekememezliğe yol açmış olduğundan 14. Yüzyılda, -Philippe le Bel veya “Adil Philip” diye tanınan- Fransa kralı IV. Philip aç gözlerini mabetçılara dikti. 1307’de tarikatın lideri Jacques de Molay, mabet’ın altına gömülen zenginliklerle övününce Philip, tapınakçıları tutuklatıp kendi kontrolü altına aldı ve ceza olarak mallarına el koydu. Philip’in tapınak Şövalyeleri’ne yönlendirdiği suçlamalar infial yaratma amacı taşıyordu.

Muğla Mutlu Son-Masöz Esra

Muğla Mutlu Son-Masöz Esra Şövalyeler Muhammed’e biat etmek, insan kurban etmek, haçı ayaklar altında ezmek, şeytana hizmet etmek ve eşcinsel seks yapmakla itham ediliyorlardı. Philip tutuklama fermanında “[suçlamaların] ağırlığını düşündüğümüzde dehşetle ürperiyoruz” diyordu. Engizisyon mahkemeleri, istekli izleyici topluluklarının önünde bir çok şövalyeye yapmış olduklarını itiraf ettirdiler, gerçi şövalyelerin çok azı livata yaptığını itiraf etmişti. Korkunç bir celsede, yüzden fazla mabetçı aynı anda kazıkta yakıldı. Papa V. Clement 1312’de tarikatı resmen kapattı ve iki yıl sonra Jacques de Molay ölüm cezasına çarptırıldı.

Çevresinde alevler yükselirken hem krala bununla beraber onun suç ortağı papaya lanet okudu ve aslabirinin bir yıldan fazla yaşamayacağını söyledi. Sahiden ikisi de çok geçmeden öldü. Hıristiyanların hem dışarıdan aynı zamanda içeriden yoğun bir tehdit altında oldukları bir atmosferde, her yerde eşcinselliği cezalandırma çağrısı yapılıyordu. Yeni bir yasaya gore, Tanrı “doğaya ters olan o günaha bulaştıkları için” Sodom ve Gomora şehirlerinin günahkar halklarını helak etmişti.